Stránky

Divemaster - asistent instruktora

 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
16 800,- s DPH

Kurzem Divemaster vstoupíte do profesionálního týmu potápěčů IANTD. Divemaster může pomáhat při výuce potápěčských kurzů jako asistent instruktora nebo působit jako potápěčský průvodce.

Více informací

Pro koho je kurz určen

·        min. věk 18 let

·        předpokladem je absolvování kurzu Advanced Nitrox Diver (EANx)Rescue Diver (včetně Oxygen Provider)

·        minimálně 60 doložených ponorů

Ice Diver - potápění pod ledem

 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
4 800,- s DPH
10
Čtvrtek
10.1.2019

Objevte svět potápění pod ledem. Co Vás čeká? Svět ticha a klidu, dobrá viditelnost a nádherné zážitky. Potápění pod ledem je ale taky výzva – potápíte se v prostředí, kdy není možné vystoupit na hladinu, kdy každý problém musí být řešen včas, pod vodou a efektivně. Přihlaste se do kurzu Ice Diver a naučíte se technikám bezpečného potápění pod ledem.

Více informací

Objevte svět potápění pod ledem. Co Vás čeká? Svět ticha a klidu, dobrá viditelnost a nádherné zážitky. Potápění pod ledem je ale taky výzva – potápíte se v prostředí, kdy není možné vystoupit na hladinu, kdy každý problém musí být řešen včas, pod vodou a efektivně. Přihlaste se do kurzu Ice Diver a naučíte se technikám bezpečného potápění pod ledem.

 

Kurz Ice Diver je vstupní kurz pro potápění v uzavřených prostorách – potápění pod ledem je úvod do jeskynního potápění. V Dream Dive učíme potápění pod ledem technikou vyvazování vodící šňůry.

Průběh kurzu

·        v teoretickém úvodu se seznámíte se specifiky potápění pod ledem, výběrem vhodné lokality a výstrojí pro potápění pod ledem

·        vyvazování šňůry budeme trénovat nejprve na břehu pod dohledem instruktora, až potom ve vodě v bezpečném prostředí (bez ledu nebo poblíž místa umožňujícího výstup na hladinu)

·        až získáte dostatečné zkušenosti, trénujete vyvazování při ponoru pod zamrzlou hladinou

·        během ponorů budeme trénovat také řešení krizových situací pod ledem

·        kurz probíhá na lomech v ČR dle stavu ledu a viditelnosti

 

Pro koho je kurz určen

·        min. věk 18 let

·        minimální předpoklady: absolvování kurzu AOWD a alespoň 50 doložených ponorů

·        vzhledem k náročnosti potápění pod ledem a nárokům na výstroj doporučujeme pokročilejší kvalifikaci (Deep Diver, AEANx) i více zkušeností s potápěním - předpokladem je zvládnutí trimu, pohybu pod vodou, řešení základních krizových situací (výměna nebo sdílení dýchacího plynu, ztráta masky apod.)

 

Jaké vybavení potřebujete na kurz

·        pro absolvování kurzu potřebujete:

o   technickou potápěčskou výstroj (dvojče nebo láhev s dvojventilem, suchý oblek, dvě automatiky, PC, kompas, řezací nástroje, hlavní a záložní světlo)

o   buben s vodicí šňůrou 120m (např. LOLA, DUX)

o   osobní bubínek

·        s výběrem vhodné výstroje rádi poradíme

 

·        Cena kurzu zahrnuje výukové materiály IANTD a certifikační poplatek IANTD. V ceně není zahrnuta doprava na lokality nebo další náklady spojené s realizací kurzu.

Bližší informace ke kurzu:

Cave Diver – jeskynní potápěč

 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
20 000,- s DPH

Pohltily Vás záběry z potápění v jeskyních a chcete zažít prozkoumávání jeskyní pod vodou na vlastní kůži? Přihlaste se do kurzu Cave Diver s potápěním v jeskyních ve Francii.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte mezinárodní certifikaci ASTD opravňující k potápění v jeskyních - můžete se tak potápět v Maďarsku v jeskynním systému Molnár János nebo třeba v nádherných...

Více informací

Naučíme Vás postupy nezbytné pro bezpečnost při potápění v jeskyních a zdokonalíte se v technikách pohybu pod vodou. Potápěč úspěšným absolvováním kurzu získá certifikaci ASTD opravňující k potápění v jeskyních (většina jeskynní je nepřístupná bez prokázání kvalifikace jeskynního potápěče). Kurz Cave Diver vyučují instruktoři David Čani a David Skoumal.

Průběh kurzu

·        teoretická část probíhá v Ostravě formou intenzivní víkendové výuky

·        první praktický nácvik probíhá v bazénu nebo na vhodné tréninkové lokalitě v ČR – trénovat budeme bezpečný pohyb v jeskyni, vyvazování šňůry, pohyb v nulové viditelnosti a zvládnutí krizových situací, zvládnutí pohybu ve vodě bez masky

·        v rámci kurzu si osvojíte samostatné rozhodování v průběhu ponoru, plánování a vedení ponoru, řešení krizových situací a pohyb v nulové viditelnosti 

·        kurz se zakončuje týdenním jeskynním potápěním v jižní Francii v oblasti řek Dordogne a Lot

 

Pro koho je kurz určen

· min. věk 18 let

· předpokladem je potápění v suchém obleku, bezproblémová práce s dvojčetem a stagí (umět v praxi, doložit také příslušnými certifikacemi - Deep DiverAdvanced Nitrox Diver (AEANx)

· minimálně 100 doložených ponorů

 

Jaké vybavení potřebujete na kurz

· pro absolvování kurzu potřebujete technickou potápěčskou výstroj:

o   dvojče, suchý oblek, primární automatika (hadice 210 cm) a záložní automatika, křídlo, hlavní světlo a 2x záložní světlo, 2x PC s gauge modem (ideálně stopky po vteřinách), řezací nástroje, wetnotes, 2x maska, 2x osobní bubínek (min. 20 metrů)

o   1x stage se samostatnou automatikou

o   buben s vodicí šňůrou alespoň 80m

· vybavení je vhodné dokoupit až po absolvování úvodní teorie, kde se budeme věnovat různým částem výstroje a jak mezi nimi vybrat to nejvhodnější

Cena kurzu zahrnuje výukové materiály ASTD, práci instruktorů, pronájem prostor a bazénu, certifikační poplatek ASTD.

V ceně není zahrnuto plnění směsí pro potápění a další náklady spojené s realizací kurzu (výjezd do Francie, ubytování apod.). 

Termín pro rok 2017:

Teorie v ČR: červen 2017
Praxe ve Francii, Dordogne & Lot: září 2017
 
Bližší informace ke kurzu:

Stránky