Stránky

Ice Diver - potápění pod ledem

 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
aktuální
5 800,- s DPH
30
Čtvrtek
30.1.2020

Objevte svět potápění pod ledem. Co Vás čeká? Svět ticha a klidu, dobrá viditelnost a nádherné zážitky. Potápění pod ledem je ale taky výzva – potápíte se v prostředí, kdy není možné vystoupit na hladinu, kdy každý problém musí být řešen včas, pod vodou a efektivně. Přihlaste se do kurzu Ice Diver a naučíte se technikám bezpečného potápění pod ledem.

Více informací

Objevte svět potápění pod ledem. Co Vás čeká? Svět ticha a klidu, dobrá viditelnost a nádherné zážitky. Potápění pod ledem je ale taky výzva – potápíte se v prostředí, kdy není možné vystoupit na hladinu, kdy každý problém musí být řešen včas, pod vodou a efektivně. Přihlaste se do kurzu Ice Diver a naučíte se technikám bezpečného potápění pod ledem.

 

Kurz Ice Diver je vstupní kurz pro potápění v uzavřených prostorách – potápění pod ledem je úvod do jeskynního potápění. V Dream Dive učíme potápění pod ledem technikou vyvazování vodící šňůry.

Průběh kurzu

·        v teoretickém úvodu se seznámíte se specifiky potápění pod ledem, výběrem vhodné lokality a výstrojí pro potápění pod ledem

·        vyvazování šňůry budeme trénovat nejprve na břehu pod dohledem instruktora, až potom ve vodě v bezpečném prostředí (bez ledu nebo poblíž místa umožňujícího výstup na hladinu)

·        až získáte dostatečné zkušenosti, trénujete vyvazování při ponoru pod zamrzlou hladinou

·        během ponorů budeme trénovat také řešení krizových situací pod ledem

·        kurz probíhá na lomech v ČR dle stavu ledu a viditelnosti

 

Pro koho je kurz určen

·        min. věk 18 let

·        minimální předpoklady: absolvování kurzu AOWD a alespoň 50 doložených ponorů

·        vzhledem k náročnosti potápění pod ledem a nárokům na výstroj doporučujeme pokročilejší kvalifikaci (Deep Diver, AEANx) i více zkušeností s potápěním - předpokladem je zvládnutí trimu, pohybu pod vodou, řešení základních krizových situací (výměna nebo sdílení dýchacího plynu, ztráta masky apod.)

 

Jaké vybavení potřebujete na kurz

·        pro absolvování kurzu potřebujete:

o   technickou potápěčskou výstroj (dvojče nebo láhev s dvojventilem, suchý oblek, dvě automatiky, PC, kompas, řezací nástroje, hlavní a záložní světlo)

o   buben s vodicí šňůrou 120m (např. LOLA, DUX)

o   osobní bubínek

·        s výběrem vhodné výstroje rádi poradíme

 

·        Cena kurzu zahrnuje výukové materiály IANTD a certifikační poplatek IANTD. V ceně není zahrnuta doprava na lokality nebo další náklady spojené s realizací kurzu.

Bližší informace ke kurzu:

Základní kurz freedivingu FII 1

 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
aktuální
3 900,- s DPH
07
Sobota
7.3.2020

Chybí vám při vznášení se v podmořském světě volnost a svoboda? Chcete objevit úplně jiné dimenze potápění?

Více informací

Kurz freedivingu v Brně pod vedením zkušeného instruktora freedivingu Davida Čaniho vás naučí základní techniky freedivingu pro bezpečné potápění až do 20 metrů. Po absolvování kurzu získáte jistotu, naučíte se správné techniky dýchání, řešit krizové situace a techniky záchrany v buddy týmu.

PRŮBĚH KURZU FREEDIVINGU

Kurz probíhá v sobotu a neděli od 9 do 18 hodin.

- teorie probíhá v učebně Brno , Dream Dive na Smetanově 3 nebo v Ostravě

- trénink probíhá v bazénu za Lužánkami (2 hodiny v sobotu a 2 hodiny v neděli)

 

PRO KOHO JE KURZ FREEDIVINGU URČEN

- pro každého, kdo se chce naučit potápět na nádech

- min. věk 16 let

 

JAKÉ VYBAVENÍ POTŘEBUJETE NA KURZ FREEDIVINGU

- maska, šnorchl, neopren, zátěžový opasek se závažím, ploutve, hodinky

Cena kurzu zahrnuje manuál, pronájem prostor, poplatek za certifikaci.

 

kontaktujte nás pro bližší informace:

 

Normoxic Trimix Diver

 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
14 900,- s DPH
25
Sobota
25.4.2020

Objevte kouzlo potápění do větších hloubek – za použití normoxického trimixu se můžete mnohem bezpečněji než se vzduchem potápět do hloubek od 39 metrů do maximálně 66 metrů. Přihlaste se do kurzu Normoxic Trimix Diver.

Více informací

Objevte kouzlo potápění do větších hloubek – za použití normoxického trimixu se můžete mnohem bezpečněji než se vzduchem potápět do hloubky do 66 metrů. Přihlaste se do kurzu Normoxic Trimix Diver. 

Kurz Normoxic Trimix Diver nabízí rozšíření Vašich potápěčských znalostí a dovedností do další úrovně technického potápění. Kromě důkladných znalostí o působení různých plynů na organismus potápěče a plánování náročných dekompresních ponorů je v tomto kurzu kladen velký důraz na nácvik různých technik pohybu pod vodou a řešení krizových situací při hloubkovém potápění. Potápěč úspěšným absolvováním kurzu získá certifikaci ASTD opravňující k potápění do hloubky 66 metrů. Kurz vyučují instruktoři David Čani a David Skoumal.

 

Průběh kurzu

Kurz Normoxic Trimix Diver je prvním kurzem věnující se technickému potápění s použitím dýchací směsi Trimix, která se používá pro dýchání ve velkých hloubkách. Tento kurz obsahuje základní informace a dovednosti spojené s technickým potápěním do hloubky 66 metrů s použitím i všech vhodných nitroxových směsí a kyslíku pro dekompresi.
 
Tento kurz zahrnuje výcvik znalostí a dovedností konfigurace dvoulahvového přístroje plněného standardizovanými směsmi normoxického Trimixu a technik používaných v technickém potápění.
 
Výcvik praktických znalostí konfigurace výstroje a technik používaných v technickém potápění navazuje na kurz Advanced EANx (IANTD) nebo kurz Technical Diver (ASTD).
 
 
Kurz zahrnuje použití směsí normoxického Trimixu v rozmezí od 16% do 21% kyslíku do maximální hodnoty parciálního tlaku kyslíku (PO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas). Dále v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa pro dekompresní dýchací směs (Deco gas).
 
Kurz opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.
 
Teorie

Naučíte se různé metody plánování dekompresního postupu, nové znalosti o dekompresní nemoci v souvislosti s jinými dýchacími směsmi, gas management při potápění s trimixem a řešit krizové situace při potápění s trimixem

 • plán ponoru s důrazem na správný výběr NTx směsi pro pobyt na dně a nitroxové směsi pro dekompresi
 • plánování spotřeby s rozdílnými plyny
 • použití kyslíku pro dekompresi
 • výpočet dekomprese dle všech běžně používaných pomůcek (tabulky, nitroxové tabulky, dekompresní počítač, výpočet z hlavy, PC či ekvivalent)
 • vytvoření záložního Bail out plánu, výpočet parametrů CNS a celotělové kyslíkové toxicity
 • technická problematika potápění do hloubky 66 metrů s více lahvemi

 

Praxe na otevřené volné vodě

Ve volné vodě postupujete od tréninku základních dovedností a dekompresního postupu k hlubším náročným ponorům, ve kterých instruktorovi prokážete samostatné vedení ponoru a bezpečné zvládnutí praktických dovedností při potápění s normoxických trimixem (hloubka ponoru max. 66 metrů)

 • dokonalé zvládnutí správné konfigurace výstroje v setu 2 lahví s propojkou a 1 dekompresní láhve
 • předvedení vzájemné kontroly před zanořením – S drills (OOA, Bubble check a Valve drill) a kompletního Valve drillu (uzavření a otevření ventilů a výměny regulátorů) při použití dekompresní lahve pod vodou.
 • předvedení řádného vyvážení pod vodou a kontroly vztlaku a trimu za pomocí BCD připoužití dekompresní lahve
 • praktický nácvik správného provádění dekompresních zastávek včetně dodržení výstupové rychlosti mezi zastávkami 3 m/min
 • předvést vypuštění dekompresní bójky a nácvik dekomprese na bójce při použití dekompresní lahve
 • schopnost řešení krizové situace potápěč bez vzduchu (OOA - Out of air) a bez masky pomocí sdílení vzduchu v hloubce minimálně 30 metrů a provedení kontrolovaného výstupu
 • předvedení práce s dekompresní lahví, výměna dekompresních lahví pod vodou s partnerem bez ztráty vztlaku
 • předvedení plánování ponoru (plánování spotřeby dekompresního vertikálního ponoru např. Rock Bottom), praktické provedení ve vodě
 • předvést schopnost zvládnout situaci akutní ztráty vztlaku a situaci s akutním přebytkem vztlaku
 • plavat na hladině s plnou výstrojí na vzdálenost 300 metrů
 • dopomoc unavenému potápěči – tažení na hladině na vzdálenost alespoň 100 metrů
 • předvedení Frog kicku (žabího kopu) a Back kicku (kopu vzad) jako základních kopů ploutvemi používaných v technickém potápění

 

Pro koho je kurz určen

 • kvalifikace Advanced Nitrox Diver (AEANx) & Deep Diver (IANTD) nebo kurz Technical Diver (ASTD) či jiná ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění
 • minimální věková hranice je 18 let
 • vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem
 • minimálně 100 ponorů, z toho 30 ponorů do hloubek v rozmezí 30 až 40 metrů

 

Jaké vybavení potřebujete na kurz

Pro absolvování kurzu potřebujete technickou potápěčskou výstroj:

 • dvojče, suchý oblek, primární automatika (hadice 210 cm) a záložní automatika, křídlo, hlavní světlo a záložní světla, 2x PC s gauge modem (ideálně stopky po vteřinách), kompas, řezací nástroje, wetnotes, 2x maska, dekompresní bójka a osobní bubínek
 • min. 1 kyslíkově čistá stage se samostatnou automatikou (s postrojem a adekvátním popisem)
 • kyslíkový analyzátor, je doporučen heliový analyzátor
 • doporučena je argonová lahev se samostatnou automatikou

 

Cena kurzu zahrnuje výukové materiály ASTD, pronájem prostor a certifikační poplatek ASTD.

V ceně není zahrnuto plnění směsí pro potápění a další náklady spojené s realizací kurzu (doprava na lokality, ubytování apod.). 

Bližší informace ke kurzu:

 

Stránky