Stránky

Cave Diver – jeskynní potápěč

 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
20 000,- s DPH

Pohltily Vás záběry z potápění v jeskyních a chcete zažít prozkoumávání jeskyní pod vodou na vlastní kůži? Přihlaste se do kurzu Cave Diver s potápěním v jeskyních ve Francii.

Po úspěšném absolvování kurzu získáte mezinárodní certifikaci ASTD opravňující k potápění v jeskyních - můžete se tak potápět v Maďarsku v jeskynním systému Molnár János nebo třeba v nádherných...

Více informací

Naučíme Vás postupy nezbytné pro bezpečnost při potápění v jeskyních a zdokonalíte se v technikách pohybu pod vodou. Potápěč úspěšným absolvováním kurzu získá certifikaci ASTD opravňující k potápění v jeskyních (většina jeskynní je nepřístupná bez prokázání kvalifikace jeskynního potápěče). Kurz Cave Diver vyučují instruktoři David Čani a David Skoumal.

Průběh kurzu

·        teoretická část probíhá v Ostravě formou intenzivní víkendové výuky

·        první praktický nácvik probíhá v bazénu nebo na vhodné tréninkové lokalitě v ČR – trénovat budeme bezpečný pohyb v jeskyni, vyvazování šňůry, pohyb v nulové viditelnosti a zvládnutí krizových situací, zvládnutí pohybu ve vodě bez masky

·        v rámci kurzu si osvojíte samostatné rozhodování v průběhu ponoru, plánování a vedení ponoru, řešení krizových situací a pohyb v nulové viditelnosti 

·        kurz se zakončuje týdenním jeskynním potápěním v jižní Francii v oblasti řek Dordogne a Lot

 

Pro koho je kurz určen

· min. věk 18 let

· předpokladem je potápění v suchém obleku, bezproblémová práce s dvojčetem a stagí (umět v praxi, doložit také příslušnými certifikacemi - Deep DiverAdvanced Nitrox Diver (AEANx)

· minimálně 100 doložených ponorů

 

Jaké vybavení potřebujete na kurz

· pro absolvování kurzu potřebujete technickou potápěčskou výstroj:

o   dvojče, suchý oblek, primární automatika (hadice 210 cm) a záložní automatika, křídlo, hlavní světlo a 2x záložní světlo, 2x PC s gauge modem (ideálně stopky po vteřinách), řezací nástroje, wetnotes, 2x maska, 2x osobní bubínek (min. 20 metrů)

o   1x stage se samostatnou automatikou

o   buben s vodicí šňůrou alespoň 80m

· vybavení je vhodné dokoupit až po absolvování úvodní teorie, kde se budeme věnovat různým částem výstroje a jak mezi nimi vybrat to nejvhodnější

Cena kurzu zahrnuje výukové materiály ASTD, práci instruktorů, pronájem prostor a bazénu, certifikační poplatek ASTD.

V ceně není zahrnuto plnění směsí pro potápění a další náklady spojené s realizací kurzu (výjezd do Francie, ubytování apod.). 

Termín pro rok 2017:

Teorie v ČR: červen 2017
Praxe ve Francii, Dordogne & Lot: září 2017
 
Bližší informace ke kurzu:

Normoxic Trimix Diver

 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
 • Images
14 900,- s DPH

Objevte kouzlo potápění do větších hloubek – za použití normoxického trimixu se můžete mnohem bezpečněji než se vzduchem potápět do hloubek od 39 metrů do maximálně 66 metrů. Přihlaste se do kurzu Normoxic Trimix Diver.

Více informací

Objevte kouzlo potápění do větších hloubek – za použití normoxického trimixu se můžete mnohem bezpečněji než se vzduchem potápět do hloubky do 66 metrů. Přihlaste se do kurzu Normoxic Trimix Diver. 

Kurz Normoxic Trimix Diver nabízí rozšíření Vašich potápěčských znalostí a dovedností do další úrovně technického potápění. Kromě důkladných znalostí o působení různých plynů na organismus potápěče a plánování náročných dekompresních ponorů je v tomto kurzu kladen velký důraz na nácvik různých technik pohybu pod vodou a řešení krizových situací při hloubkovém potápění. Potápěč úspěšným absolvováním kurzu získá certifikaci ASTD opravňující k potápění do hloubky 66 metrů. Kurz vyučují instruktoři David Čani a David Skoumal.

 

Průběh kurzu

Kurz Normoxic Trimix Diver je prvním kurzem věnující se technickému potápění s použitím dýchací směsi Trimix, která se používá pro dýchání ve velkých hloubkách. Tento kurz obsahuje základní informace a dovednosti spojené s technickým potápěním do hloubky 66 metrů s použitím i všech vhodných nitroxových směsí a kyslíku pro dekompresi.
 
Tento kurz zahrnuje výcvik znalostí a dovedností konfigurace dvoulahvového přístroje plněného standardizovanými směsmi normoxického Trimixu a technik používaných v technickém potápění.
 
Výcvik praktických znalostí konfigurace výstroje a technik používaných v technickém potápění navazuje na kurz Advanced EANx (IANTD) nebo kurz Technical Diver (ASTD).
 
 
Kurz zahrnuje použití směsí normoxického Trimixu v rozmezí od 16% do 21% kyslíku do maximální hodnoty parciálního tlaku kyslíku (PO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas). Dále v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa pro dekompresní dýchací směs (Deco gas).
 
Kurz opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.
 
Teorie

Naučíte se různé metody plánování dekompresního postupu, nové znalosti o dekompresní nemoci v souvislosti s jinými dýchacími směsmi, gas management při potápění s trimixem a řešit krizové situace při potápění s trimixem

 • plán ponoru s důrazem na správný výběr NTx směsi pro pobyt na dně a nitroxové směsi pro dekompresi
 • plánování spotřeby s rozdílnými plyny
 • použití kyslíku pro dekompresi
 • výpočet dekomprese dle všech běžně používaných pomůcek (tabulky, nitroxové tabulky, dekompresní počítač, výpočet z hlavy, PC či ekvivalent)
 • vytvoření záložního Bail out plánu, výpočet parametrů CNS a celotělové kyslíkové toxicity
 • technická problematika potápění do hloubky 66 metrů s více lahvemi

 

Praxe na otevřené volné vodě

Ve volné vodě postupujete od tréninku základních dovedností a dekompresního postupu k hlubším náročným ponorům, ve kterých instruktorovi prokážete samostatné vedení ponoru a bezpečné zvládnutí praktických dovedností při potápění s normoxických trimixem (hloubka ponoru max. 66 metrů)

 • dokonalé zvládnutí správné konfigurace výstroje v setu 2 lahví s propojkou a 1 dekompresní láhve
 • předvedení vzájemné kontroly před zanořením – S drills (OOA, Bubble check a Valve drill) a kompletního Valve drillu (uzavření a otevření ventilů a výměny regulátorů) při použití dekompresní lahve pod vodou.
 • předvedení řádného vyvážení pod vodou a kontroly vztlaku a trimu za pomocí BCD připoužití dekompresní lahve
 • praktický nácvik správného provádění dekompresních zastávek včetně dodržení výstupové rychlosti mezi zastávkami 3 m/min
 • předvést vypuštění dekompresní bójky a nácvik dekomprese na bójce při použití dekompresní lahve
 • schopnost řešení krizové situace potápěč bez vzduchu (OOA - Out of air) a bez masky pomocí sdílení vzduchu v hloubce minimálně 30 metrů a provedení kontrolovaného výstupu
 • předvedení práce s dekompresní lahví, výměna dekompresních lahví pod vodou s partnerem bez ztráty vztlaku
 • předvedení plánování ponoru (plánování spotřeby dekompresního vertikálního ponoru např. Rock Bottom), praktické provedení ve vodě
 • předvést schopnost zvládnout situaci akutní ztráty vztlaku a situaci s akutním přebytkem vztlaku
 • plavat na hladině s plnou výstrojí na vzdálenost 300 metrů
 • dopomoc unavenému potápěči – tažení na hladině na vzdálenost alespoň 100 metrů
 • předvedení Frog kicku (žabího kopu) a Back kicku (kopu vzad) jako základních kopů ploutvemi používaných v technickém potápění

 

Pro koho je kurz určen

 • kvalifikace Advanced Nitrox Diver (AEANx) & Deep Diver (IANTD) nebo kurz Technical Diver (ASTD) či jiná ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění
 • minimální věková hranice je 18 let
 • vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem
 • minimálně 100 ponorů, z toho 30 ponorů do hloubek v rozmezí 30 až 40 metrů

 

Jaké vybavení potřebujete na kurz

Pro absolvování kurzu potřebujete technickou potápěčskou výstroj:

 • dvojče, suchý oblek, primární automatika (hadice 210 cm) a záložní automatika, křídlo, hlavní světlo a záložní světla, 2x PC s gauge modem (ideálně stopky po vteřinách), kompas, řezací nástroje, wetnotes, 2x maska, dekompresní bójka a osobní bubínek
 • min. 1 kyslíkově čistá stage se samostatnou automatikou (s postrojem a adekvátním popisem)
 • kyslíkový analyzátor, je doporučen heliový analyzátor
 • doporučena je argonová lahev se samostatnou automatikou

 

Cena kurzu zahrnuje výukové materiály ASTD, pronájem prostor a certifikační poplatek ASTD.

V ceně není zahrnuto plnění směsí pro potápění a další náklady spojené s realizací kurzu (doprava na lokality, ubytování apod.). 

Bližší informace ke kurzu:

 

Stránky